Skip to content

Het auteursrecht op al het materiaal op magmatos.nl (alle pagina’s vallend binnen dit domein of sub-domeinen) berust bij MÁGMATOS.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MÁGMATOS informatie (teksten, afbeeldingen en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Uitgezonderd voor particulier, persoonlijk gebruik.

Back To Top